วันอังคารที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว
นาย วีรเชษฐ์   สาสิงห์ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 15
บ้านเลขที่ 239 หมู่ 1 บ.นาสวรรค์ 
ต.นาสวรรค์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น