วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่ได้รับหลังจากทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้
คือ ได้รู้เรื่องของความหมายของคำว่า css และประโยชน์ของมัน เช่น การกำหนดกรอบตาราง และการใส่สีของข้อความ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น